BƯỚC 1

 Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

BƯỚC 2

 Kiểm tra yêu cầu của khách hàng và năng lực của công ty

BƯỚC 3

 Gửi báo giá và hợp đồng mẫu

BƯỚC 4

 Ký kết hợp đồng

BƯỚC 5

Tiến hành cung cấp dịch vụ (Giao sản phẩm)

BƯỚC 6

 Tiến hành thanh lý hợp đồng

BƯỚC 7

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau hợp đồng