1. Phương thức thanh toán tiền mặt tại công ty

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Công ty.

Sau khi thanh toán, Động Cơ Thành Thái sẽ xuất phiếu thu có đóng dấu của Công ty (phiếu thu không có dấu công ty sẽ không có giá trị pháp lý).

Sau khi thanh lý hợp đồng, Động Cơ Thành Thái sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Quý khách.

Lưu ý: Chỉ áp dụng phương thức này khi giá trị hợp đồng dưới 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

2. Phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi ký kết hợp đồng, quý khách hàng có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau:

Số tài khoản: 1020988200
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB) chi nhánh Bắc Sài Gòn

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Thanh toán hợp đồng số ….. hoặc Tạm ứng hợp đồng số ….