Khách hàng sử dụng dịch vụ của Động Cơ Thành Thái (dongcothanhthai.com) đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được quy định rõ ràng trong hợp đồng và các điều khoản đi kèm sau đây:

ĐIỀU 1

Khách hàng sử dụng dịch vụ của Động Cơ Thành Thái phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

ĐIỀU 2

Tất cả sản phẩm của Động Cơ Thành Thái chỉ phục vụ sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, khách hàng không được mua sản phẩm của Động Cơ Thành Thái để phục vụ cho các mục đích gây ảnh hưởng hoặc vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 3

Sản phẩm bán ra đa số đều liên quan đến điện, khách hàng có nghĩa vụ giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh. Động Cơ Thành Thái không có nghĩa vụ bồi thường nếu khách hàng sử dụng sai mục đích.

ĐIỀU 4

không một ai có thể lấy hình ảnh, video sản phẩm và các đa phương tiện trên website của Động Cơ Thành Thái cho mục đích riêng.

ĐIỀU 5

Sản phẩm đã mua xin miễn trả lại.

Quy định sử dụng có thể được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và loại hình dịch vụ.