Giảm tốc tải nặng 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Công suất: 5.5KW, 7.5KW

Tỉ số truyền: Đa dạng, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/200

Chuẩn loại: Giảm tốc trục thẳng R. Giảm tốc trục ra vuông góc K, Giảm tốc trục ra song song F

Kiểu lắp: Chân đế, mặt bích

Mã hàng: R77, R97, R107, K77, K97, K107, F77, F97, F107

0909.064.529 0909.539.175 0966.596.219
Liên hệ tư vấn
Thông tin sản phẩm

1.Ứng dụng giảm tốc tải nặng R K F công suất 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Trong quá trình sản xuất liên tục và cần tải nặng thì giảm tốc tải nặng R K F  là sự lựa chọn hàng đầu và ưu tiên.Với lực momen xoắn và hệ số làm việc đa dạng phù thuộc vào từng tỉ số truyền tương đương mà có thể chọn được mã giảm tốc phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giảm tốc tải nặng R K F chuyên sử dụng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo của các nhà máy kính, nhà máy xi măng, thép-inox, nhà máy gỗ, nhà máy gạch, đá, cán sắt thép ……nhà máy chế biến cao su, ngành xử lý hóa chất- môi trường, ngành nhựa…

2.Thông số kỹ thuật của giảm tốc tải nặng R K F công suất 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Với tỉ số truyền đa dạng nên mã hàng của hộp số cũng đa dạng theo, phụ thuộc vào tỉ số truyền.

Một số tỉ số truyền thông dụng hay sử dụng trên thị trường: 1/15, 20, 25, 30, 50, 60, …

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R77 ratio 14.05, ratio 15

 • Mã hàng: R77 RX77
 • Tỉ số truyền: 14.05
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm             Đường kính trục ra: 40mm, 50mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K77 ratio 13.52 và ratio 20.25, ratio 30

 • Mã hàng: K77, KA77
 • Tỉ số truyền: 13.52, 20.25, 29.27, 31.39
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 50mm
 • Chốt cavet:
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F77, ratio 14.06

 • Mã hàng: F77, FA77
 • Tỉ số truyền: 14.06
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 50mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R97 ratio 20.14, 25.03

 • Mã hàng: R97, RX97
 • Tỉ số truyền: 20.14, 25.03
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 60mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R97
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R97

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K97, KA97 ratio 40, 50, 60

 • Mã hàng: K97, KA97
 • Tỉ số truyền: 38.3, 47.93, 56,55, 62.55
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục vuông góc K97 KA97
Giảm tốc tải nặng trục vuông góc K97 KA97

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F97 FA97 ratio 40, 65, 100

 • Mã hàng: F97, FA97
 • Tỉ số truyền: 43.28, 65.47, 97.58
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R107 ratio 50, 60, 100

 • Mã hàng: R107
 • Tỉ số truyền: 47.63, 59.41, 72.88, 92.7
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R107
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R107

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tỉ số truyền cùng các mã hàng khác nhau, cần thêm thông tin hay tư vấn kỹ thuật liên hệ động cơ Thành Thái:

Hotline 1: 0909.064.529

Hotline 2: 0966.596.219

Thông tin chi tiết

1.Ứng dụng giảm tốc tải nặng R K F công suất 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Trong quá trình sản xuất liên tục và cần tải nặng thì giảm tốc tải nặng R K F  là sự lựa chọn hàng đầu và ưu tiên.Với lực momen xoắn và hệ số làm việc đa dạng phù thuộc vào từng tỉ số truyền tương đương mà có thể chọn được mã giảm tốc phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giảm tốc tải nặng R K F chuyên sử dụng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo của các nhà máy kính, nhà máy xi măng, thép-inox, nhà máy gỗ, nhà máy gạch, đá, cán sắt thép ……nhà máy chế biến cao su, ngành xử lý hóa chất- môi trường, ngành nhựa…

2.Thông số kỹ thuật của giảm tốc tải nặng R K F công suất 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Với tỉ số truyền đa dạng nên mã hàng của hộp số cũng đa dạng theo, phụ thuộc vào tỉ số truyền.

Một số tỉ số truyền thông dụng hay sử dụng trên thị trường: 1/15, 20, 25, 30, 50, 60, …

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R77 ratio 14.05, ratio 15

 • Mã hàng: R77 RX77
 • Tỉ số truyền: 14.05
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm             Đường kính trục ra: 40mm, 50mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K77 ratio 13.52 và ratio 20.25, ratio 30

 • Mã hàng: K77, KA77
 • Tỉ số truyền: 13.52, 20.25, 29.27, 31.39
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 50mm
 • Chốt cavet:
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F77, ratio 14.06

 • Mã hàng: F77, FA77
 • Tỉ số truyền: 14.06
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 50mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R97 ratio 20.14, 25.03

 • Mã hàng: R97, RX97
 • Tỉ số truyền: 20.14, 25.03
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 60mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R97
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R97

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K97, KA97 ratio 40, 50, 60

 • Mã hàng: K97, KA97
 • Tỉ số truyền: 38.3, 47.93, 56,55, 62.55
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục vuông góc K97 KA97
Giảm tốc tải nặng trục vuông góc K97 KA97

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F97 FA97 ratio 40, 65, 100

 • Mã hàng: F97, FA97
 • Tỉ số truyền: 43.28, 65.47, 97.58
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R107 ratio 50, 60, 100

 • Mã hàng: R107
 • Tỉ số truyền: 47.63, 59.41, 72.88, 92.7
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R107
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R107

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tỉ số truyền cùng các mã hàng khác nhau, cần thêm thông tin hay tư vấn kỹ thuật liên hệ động cơ Thành Thái:

Hotline 1: 0909.064.529

Hotline 2: 0966.596.219

Thông tin sản phẩm

1.Ứng dụng giảm tốc tải nặng R K F công suất 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Trong quá trình sản xuất liên tục và cần tải nặng thì giảm tốc tải nặng R K F  là sự lựa chọn hàng đầu và ưu tiên.Với lực momen xoắn và hệ số làm việc đa dạng phù thuộc vào từng tỉ số truyền tương đương mà có thể chọn được mã giảm tốc phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giảm tốc tải nặng R K F chuyên sử dụng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo của các nhà máy kính, nhà máy xi măng, thép-inox, nhà máy gỗ, nhà máy gạch, đá, cán sắt thép ……nhà máy chế biến cao su, ngành xử lý hóa chất- môi trường, ngành nhựa…

2.Thông số kỹ thuật của giảm tốc tải nặng R K F công suất 5.5KW 7.5HP 7.5KW 10HP

Với tỉ số truyền đa dạng nên mã hàng của hộp số cũng đa dạng theo, phụ thuộc vào tỉ số truyền.

Một số tỉ số truyền thông dụng hay sử dụng trên thị trường: 1/15, 20, 25, 30, 50, 60, …

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R77 ratio 14.05, ratio 15

 • Mã hàng: R77 RX77
 • Tỉ số truyền: 14.05
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm             Đường kính trục ra: 40mm, 50mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K77 ratio 13.52 và ratio 20.25, ratio 30

 • Mã hàng: K77, KA77
 • Tỉ số truyền: 13.52, 20.25, 29.27, 31.39
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 50mm
 • Chốt cavet:
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F77, ratio 14.06

 • Mã hàng: F77, FA77
 • Tỉ số truyền: 14.06
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 50mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R97 ratio 20.14, 25.03

 • Mã hàng: R97, RX97
 • Tỉ số truyền: 20.14, 25.03
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 60mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R97
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R97

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K97, KA97 ratio 40, 50, 60

 • Mã hàng: K97, KA97
 • Tỉ số truyền: 38.3, 47.93, 56,55, 62.55
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục vuông góc K97 KA97
Giảm tốc tải nặng trục vuông góc K97 KA97

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F97 FA97 ratio 40, 65, 100

 • Mã hàng: F97, FA97
 • Tỉ số truyền: 43.28, 65.47, 97.58
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 5.5KW 7.5KW lắp với R107 ratio 50, 60, 100

 • Mã hàng: R107
 • Tỉ số truyền: 47.63, 59.41, 72.88, 92.7
 • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
 • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
 • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R107
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R107

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tỉ số truyền cùng các mã hàng khác nhau, cần thêm thông tin hay tư vấn kỹ thuật liên hệ động cơ Thành Thái:

Hotline 1: 0909.064.529

Hotline 2: 0966.596.219

Sản phẩm mới