Giảm tốc tải nặng R K F 4.0KW 5.5HP

Công suất: 4.0KW, 5.5HP

Tỉ số truyền: Đa dạng, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/200

Chuẩn loại: Giảm tốc trục thẳng R. Giảm tốc trục ra vuông góc K, Giảm tốc trục ra song song F

Kiểu lắp: Chân đế, mặt bích

Mã hàng: R77, R97, K77, K97, F77, F97

0909.064.529 0909.539.175 0966.596.219
Liên hệ tư vấn
Thông tin sản phẩm

1.Ứng dụng giảm tốc tải nặng R K F công suất 4.0KW 5.5HP

Trong quá trình sản xuất liên tục và cần tải nặng thì giảm tốc tải nặng R K F  là sự lựa chọn hàng đầu và ưu tiên.Với lực momen xoắn và hệ số làm việc đa dạng phù thuộc vào từng tỉ số truyền tương đương mà có thể chọn được mã giảm tốc phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giảm tốc tải nặng R K F chuyên sử dụng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo của các nhà máy kính, nhà máy xi măng, thép-inox, nhà máy gỗ, nhà máy gạch, đá, cán sắt thép ……nhà máy chế biến cao su, ngành xử lý hóa chất- môi trường, ngành nhựa…

2.Thông số kỹ thuật của giảm tốc tải nặng R K F công suất 4.0KW 5.5HP

Với tỉ số truyền đa dạng nên mã hàng của hộp số cũng đa dạng theo, phụ thuộc vào tỉ số truyền.

Một số tỉ số truyền thông dụng hay sử dụng trên thị trường: 1/15, 20, 25, 30, 50, 60, …

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 4.0KW 5.5HP lắp với R77 ratio 14.05, ratio 15, 20, 30

Với tỉ số truyền (Ratio): 14.05

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 14.05
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.9 fB
  • Lực momen xoắn: 380 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 21.43

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 21.43
  • Công suất: 4.0KW, 5.5KW
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.4 fB
  • Lực momen xoắn: 575 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 29

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 29
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.05 fB
  • Lực momen xoắn: 780 Nm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K77 ratio 20, 30, 50

Với tỉ số truyền (Ratio): 20.25

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 2.8 fB
  • Lực momen xoắn: 545 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 30.89

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.85 fB
  • Lực momen xoắn: 830 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 51.18

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.15 fB
  • Lực momen xoắn: 1380 Nm
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 4.0KW 5.5HP lắp với F77, ratio 30

  • Mã hàng: F77, FA77
  • Tỉ số truyền: 30.51
  • Công suất: 4.0KW, 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 38mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.65 fB
  • Lực momen xoắn: 850 Nm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F97 FA97 ratio 40, 65, 100

  • Mã hàng: F97, FA97
  • Tỉ số truyền: 43.28, 65.47, 97.58
  • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
  • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
  • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tỉ số truyền cùng các mã hàng khác nhau, cần thêm thông tin hay tư vấn kỹ thuật liên hệ động cơ Thành Thái:

Hotline 1: 0909.064.529

Hotline 2: 0966.596.219

Thông tin chi tiết

1.Ứng dụng giảm tốc tải nặng R K F công suất 4.0KW 5.5HP

Trong quá trình sản xuất liên tục và cần tải nặng thì giảm tốc tải nặng R K F  là sự lựa chọn hàng đầu và ưu tiên.Với lực momen xoắn và hệ số làm việc đa dạng phù thuộc vào từng tỉ số truyền tương đương mà có thể chọn được mã giảm tốc phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giảm tốc tải nặng R K F chuyên sử dụng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo của các nhà máy kính, nhà máy xi măng, thép-inox, nhà máy gỗ, nhà máy gạch, đá, cán sắt thép ……nhà máy chế biến cao su, ngành xử lý hóa chất- môi trường, ngành nhựa…

2.Thông số kỹ thuật của giảm tốc tải nặng R K F công suất 4.0KW 5.5HP

Với tỉ số truyền đa dạng nên mã hàng của hộp số cũng đa dạng theo, phụ thuộc vào tỉ số truyền.

Một số tỉ số truyền thông dụng hay sử dụng trên thị trường: 1/15, 20, 25, 30, 50, 60, …

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 4.0KW 5.5HP lắp với R77 ratio 14.05, ratio 15, 20, 30

Với tỉ số truyền (Ratio): 14.05

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 14.05
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.9 fB
  • Lực momen xoắn: 380 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 21.43

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 21.43
  • Công suất: 4.0KW, 5.5KW
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.4 fB
  • Lực momen xoắn: 575 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 29

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 29
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.05 fB
  • Lực momen xoắn: 780 Nm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K77 ratio 20, 30, 50

Với tỉ số truyền (Ratio): 20.25

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 2.8 fB
  • Lực momen xoắn: 545 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 30.89

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.85 fB
  • Lực momen xoắn: 830 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 51.18

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.15 fB
  • Lực momen xoắn: 1380 Nm
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 4.0KW 5.5HP lắp với F77, ratio 30

  • Mã hàng: F77, FA77
  • Tỉ số truyền: 30.51
  • Công suất: 4.0KW, 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 38mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.65 fB
  • Lực momen xoắn: 850 Nm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F97 FA97 ratio 40, 65, 100

  • Mã hàng: F97, FA97
  • Tỉ số truyền: 43.28, 65.47, 97.58
  • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
  • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
  • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tỉ số truyền cùng các mã hàng khác nhau, cần thêm thông tin hay tư vấn kỹ thuật liên hệ động cơ Thành Thái:

Hotline 1: 0909.064.529

Hotline 2: 0966.596.219

Thông tin sản phẩm

1.Ứng dụng giảm tốc tải nặng R K F công suất 4.0KW 5.5HP

Trong quá trình sản xuất liên tục và cần tải nặng thì giảm tốc tải nặng R K F  là sự lựa chọn hàng đầu và ưu tiên.Với lực momen xoắn và hệ số làm việc đa dạng phù thuộc vào từng tỉ số truyền tương đương mà có thể chọn được mã giảm tốc phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Giảm tốc tải nặng R K F chuyên sử dụng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo của các nhà máy kính, nhà máy xi măng, thép-inox, nhà máy gỗ, nhà máy gạch, đá, cán sắt thép ……nhà máy chế biến cao su, ngành xử lý hóa chất- môi trường, ngành nhựa…

2.Thông số kỹ thuật của giảm tốc tải nặng R K F công suất 4.0KW 5.5HP

Với tỉ số truyền đa dạng nên mã hàng của hộp số cũng đa dạng theo, phụ thuộc vào tỉ số truyền.

Một số tỉ số truyền thông dụng hay sử dụng trên thị trường: 1/15, 20, 25, 30, 50, 60, …

Giảm tốc tải nặng trục thẳng 4.0KW 5.5HP lắp với R77 ratio 14.05, ratio 15, 20, 30

Với tỉ số truyền (Ratio): 14.05

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 14.05
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.9 fB
  • Lực momen xoắn: 380 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 21.43

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 21.43
  • Công suất: 4.0KW, 5.5KW
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.4 fB
  • Lực momen xoắn: 575 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 29

  • Mã hàng: R77 RX77
  • Tỉ số truyền: 29
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 40mm
  • Hệ số làm viêc: 1.05 fB
  • Lực momen xoắn: 780 Nm
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77
Giảm tốc tải nặng trục thẳng R77

Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc 5.5KW 7.5KW lắp với K77 ratio 20, 30, 50

Với tỉ số truyền (Ratio): 20.25

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 2.8 fB
  • Lực momen xoắn: 545 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 30.89

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.85 fB
  • Lực momen xoắn: 830 Nm

Với tỉ số truyền (Ratio): 51.18

  • Mã hàng: K77, KA77
  • Tỉ số truyền:
  • Công suất: 4.0KW 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 28mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.15 fB
  • Lực momen xoắn: 1380 Nm
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77
Giảm tốc tải nặng trục ra vuông góc K77 KA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 4.0KW 5.5HP lắp với F77, ratio 30

  • Mã hàng: F77, FA77
  • Tỉ số truyền: 30.51
  • Công suất: 4.0KW, 5.5HP
  • Đường kính trục vào: 38mm
  • Đường kính trục ra: 50mm
  • Chốt cavet: 14mm
  • Hệ số làm viêc: 1.65 fB
  • Lực momen xoắn: 850 Nm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F77 FA77

Giảm tốc tải nặng trục ra song song 5.5KW 7.5KW lắp với F97 FA97 ratio 40, 65, 100

  • Mã hàng: F97, FA97
  • Tỉ số truyền: 43.28, 65.47, 97.58
  • Công suất: 5.5KW, 7.5KW
  • Đường kính trục vào: 38mm               Đường kính trục ra: 70mm
  • Trục cavet: 20mm
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97
Giảm tốc tải nặng trục ra song song F97 FA97

Bên cạnh đó, còn rất nhiều tỉ số truyền cùng các mã hàng khác nhau, cần thêm thông tin hay tư vấn kỹ thuật liên hệ động cơ Thành Thái:

Hotline 1: 0909.064.529

Hotline 2: 0966.596.219

Sản phẩm mới