Bảng giá hộp số giảm tốc tháng 10/2022

Giá hộp số giảm tốc – Hiện nay có nhiều sản phẩm hộp số giảm tốc được bày bán trên thị trường, gây khó khăn cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp túi tiền. Dưới đây là bảng giá hộp số giảm tốc của tháng 10/2022.

Hiện nay các loại hộp số giảm tốc ở Việt Nam đều là hàng nhập khẩu, vậy nên giá thành có thể thay đổi dựa trên tỉ giá USD. Quý khách hàng hãy liên hệ với Thành Thái Motor để có được mức giá tốt nhất.

Hộp số giảm tốc là gì?

Hộp số giảm tốc là cơ cấu truyền động cơ bằng khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không đổi. Được dùng để giảm vận tốc góc, tăng momen xoắn và là bộ máy trung gian giữa động cơ điện với bộ phận làm việc của máy công tác.

Motor giảm tốc
Bảng giá hộp số giảm tốc tháng 10/2022

Bảng giá hộp số giảm tốc trục vít

Bảng giá hộp số giảm tốc trục vít

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Giá Hộp giảm tốc trục vít size 30 600.000 – 1.200.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 40 650.000 – 1.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 50 840.000 – 1.690.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 60 550.000 – 1.100.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 63 970.000 – 1.950.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 70 650.000 – 1.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 75 1.300.000 – 2.600.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 80 800.000 – 1.600.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 90 1.650.000 – 3.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 100 1.370.000 – 2.750.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 110 3.050.000 – 6.100.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 120 1.830.000 – 3.670.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 130 3.850.000 – 6.100.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 135 2.620.000 – 5.250.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 150 5.500.000 – 11.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 155 3.850.000 – 7.700.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 175 4.650.000 – 9.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 200 8.000.000 – 16.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục vít size 250 12.500.000 – 25.000.000 đ

 

Bảng giá hộp số giảm tốc NMRV

Bảng giá hộp số giảm tốc NMRV

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Giá Hộp giảm tốc NMRV 30 960.000 – 1.200.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 40 1.040.000 – 1.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 50 1.350.000 – 1.690.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 63 1.560.000 – 1.950.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 75 2.080.000 – 2.600.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 90 2.640.000 – 3.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 110 4.880.000 – 6.100.0000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 130 6.160.000 – 7.700.000 đ
Giá Hộp giảm tốc NMRV 150 8.800.000 – 11.000.000 đ

Bảng giá hộp số giảm tốc WP

Bảng giá hộp số giảm tốc WP

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Giá Hộp giảm tốc WPA 50 WPS 50  WPO WPX 800.000 – 1.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 60 WPS 60 WPO WPX 880.000 – 1.100.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 70 WPS 70 WPO WPX 1.040.000 – 1.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 80 WPS 80 WPO WPX 1.280.000 – 1.600.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 100 WPS 100 WPO WPX 2.200.000 – 2.750.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 120 WPS 120 WPO WPX 2.930.000 – 3.670.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 135 WPS 135 WPO WPX 4.200.000 – 5.250.00 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 155 WPS 155 WPO WPX 6.160.000 – 7.700.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 175 WPS 175 WPO WPX 7.440.000 – 9.300.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 200 WPS 200 WPO WPX 12.800.000 – 16.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc WPA 250 WPS 250 WPO WPX 20.000.000 – 25.000.000 đ

Bảng giá hộp số giảm tốc cốt âm

Bảng giá hộp số giảm tốc cốt âm

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Sản phẩm Trục vít RV tải nhẹ Bánh răng côn K tải nặng
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 0.37kw 0.5hp 0.5 ngựa 840.000  – 1.690.000 đ 2 triệu – 6 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 0.75kw 1hp 1 ngựa 970.000  – 1.950.000 đ 3 triệu –  7 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5hp 1.5 ngựa 1 triệu – 2 triệu 4 triệu – 9 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 1.5kw 2hp 2 ngựa 1 triệu – 2 triệu 5 triệu – 10 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 2.2kw 3hp 3 ngựa 1 triệu – 3 triệu 6 triệu – 11 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 3kw 4hp 4 ngựa 3 triệu – 6 triệu 6 triệu –  12 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 4kw 5hp 5 ngựa 3 triệu –  6 triệu 7 triệu –  13 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa 3 triệu- 7 triệu 8 triệu  – 15 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 7.5kw 10hp 10 ngựa 3 triệu – 7 triệu 10 triệu – 20 triệu
Giá Hộp giảm tốc cốt âm 11kw 15hp 15 ngựa 5 triệu – 11 triệu 11triệu –  21 triệu

Bảng giá hộp số giảm tốc trục ra vuông góc

Bảng giá hộp số giảm tốc trục ra vuông góc

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Sản phẩm Trục vít tải nhẹ Bánh răng côn momen lớn
Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 0.75Kw 1Hp ngựa 500.000 – 1.000.000 đ 3.000.000 – 7.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 1.5Kw 2Hp ngựa 900.000 – 2.000.000 đ 5.000.000 – 10.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 2.2Kw 3Hp  ngựa 1.000.000 – 3.000.000 đ 6.000.000 – 11.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 4Kw 5Hp  ngựa 3.000.000 – 6.000.000 đ 7.000.000 – 13.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 5.5Kw 7.5Hp  ngựa 3.000.000 – 7.000.000 đ 8.000.000 – 15.000.000 đ

Bảng giá hộp số giảm tốc tải nặng

Bảng giá hộp số giảm tốc tải nặng

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Sản phẩm Trục thẳng R 87 97 107 Trục vuông góc K răng côn
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 11Kw 15Hp 15 ngựa 8.000.000 – 15.000.000 đ 8.000.000 – 15.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 15Kw 20Hp 20 ngựa 9.000.000 – 16.000.000 đ 9.000.000 – 16.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 18.5Kw 25Hp 25 ngựa 10.000.000 – 17.000.000 đ 8.300.000 – 15.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 22Kw 30Hp 30 ngựa 11.000.000 – 18.000.000 đ 11.000.000 – 21.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 30Kw 40Hp 40 ngựa 12.000.000 – 20.000.000 đ 15.000.000 – 27.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 37Kw 50Hp 50 ngựa 14.000.000 – 26.000.000 đ 21.000.000 – 21.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 45Kw 60Hp 60 ngựa 15.000.000 – 27.000.000 đ
Giá Hộp giảm tốc tải nặng 55Kw 75Hp 75 ngựa 23.000.000 – 41.000.000 đ 11.000.000 – 13.000.000 đ

Bảng giá hộp số giảm tốc ZQ

Bảng giá hộp số giảm tốc ZQ

(Giá trung bình thị trường Việt Nam tháng 10/2022)

Giá Hộp giảm tốc ZQ 250( size 250) 5.000.000 – 10.150.000 đ
Giá Hộp giảm tốc ZQ 350( size 350) 7.570.000 – 15.140.000 đ
Giá Hộp giảm tốc ZQ 400( size 400) 8.500.000 – 17.800.000 đ
Giá Hộp giảm tốc ZQ 500( size 500) 11.600.000 – 23.350.000 đ
Giá Hộp giảm tốc ZQ 650( size 650) 20.200.000 – 40.154.000 đ
Giá Hộp giảm tốc ZQ 750( size 750) 24.000.000 – 49.780.000 đ
Giá Hộp giảm tốc ZQ 850( size 850) 33.600.000 – 67.380.000 đ

Nơi mua hộp số giảm tốc chính hãng, giá rẻ

Trên đây là những thông tin về giá hộp số giảm tốc, hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ lựa chọn được dòng hộp số giảm tốc phù hợp.

Thành Thái Motor tự hào là nơi cung cấp các loại motor điện 1 pha, motor điện 3 pha, hộp giảm tốc NMRV, hộp số trục vít bánh vít, motor giảm tốc 1 pha, motor giảm tốc 3 pha, hộp điều chỉnh tốc độ, giảm tốc mini, giảm tốc tải nặng trục thẳng, giảm tốc tải nặng vuông góc, giảm tốc tải nặng trục ra song song, mô tơ hộp số giảm tốc,… Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lâu năm, tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, chính sách bảo hành tốt nhất.

Liên hệ ngay:
MST: 0316851198
Hotline 1: 0966.596.219
Hotline 2: 0909.064.529
Hotline 3: 0909.539.175
Hotline 4: 0967.534.629

THAM KHẢO THÊM: Hộp giảm tốc trục vít, cấu tạo và ứng dụng